Cenník

Skupinový tréning

Členský poplatok - detská skupina (9-14 r.)1 mesiac20 EUR
Členský poplatok - dospelá skupina (15-18 r.)1 mesiac32 EUR
Členský poplatok - dospelá skupina (od veku 19 r.)1 mesiac40 EUR
Permanentka 1)10 vstupov80 EUR

Individuálny tréning

Súkromná lekcia60 min.20 EUR
Súkromná lekcia90 min.25 EUR
Tematická lekcia 2)180 min.100 EUR

1) Časová permanentka slúži pre externých členov. Permanentka je neprenosná a jej platnosť je 90 dní odo dňa prvého využitia.
2) Individuálny, tematický tréning pre maximálne 4 osoby.

Cenník je platný od 1.4.2019