Tréningy pre dospelých

Skupinové tréningy
Skupinový tréning prebieha pod priamym vedením kvalifikovaného inštruktora s maximálnym počtom 10 osôb.
Tréningy sú určené pre vekové skupiny od 15 rokov. Výučba je vhodná pre začiatočníkov a pokročilých.
Do skupín je možné sa pridať na základe voľných miest, dvakrát ročne (jar a jeseň). Je možné sa prihlásiť aj mimo týchto náborov, vedieme poradovník. Čakatelia na zozname dostanú oznámenie o najbližšom nábore a budú uprednostnení pri prijatí.




Cvičenia v malých skupinách
Cvičenie v malej skupine prebieha pod priamym vedením kvalifikovaného inštruktora s maximálnym počtom 4 osôb.
Tréningy sú vhodné pre všetky vekové kategórie a na všetkých úrovniach.
Tento spôsob výučby je effektívnejší, lebo tréningy sú maximálne prispôsobené potrebám a schopnostiam cvičencov.




Individuálne tréningy
Individuálny (súkromný) tréning prebieha spôsobom jeden inštruktor a jeden cvičenec.
Individuálne tréningy sú určené pre jednotlivcov, ktorí nemôžu, alebo nechcú navštevovať skupinový kurz. Je vhodný najmä pre ľudí s nestálou pracovnou dobou, veľmi zaneprázdnených, ktorý chcú individuálny prístup bez toho, aby sa museli prispôsobovať skupine, alebo len uprednostňujú cvičenie pod dohľadom osobného trénera.

Výhody individuálnych tréningov:
  • inštruktor sa Vám počas celej doby tréningu venuje na 100%
  • inštruktor individuálne prispôsobuje obsah a náročnosť tréningu
  • časy tréningov sú prispôsobené podľa vašich požiadaviek (vrátane víkendov)
  • tréningy je možné si dohodnúť okrem slovenčiny aj v angličtine a maďarčine