Tréningy pre deti

Prečo kung fu?
Kung Fu tréningy komplexne rozvíjajú pohybové návyky a zručnosti. Tréningy sú zamerané hlavne na zlepšenie koordinácie, flexibility a zvýšenie sily, dynamiky (výbušnosti). Podporujú správne držanie tela, zvyšujú sebavedomie a sebaúctu. Veľmi pozitívne pôsobia na fyzický aj psychický rozvoj dieťaťa (napr. zmiernenie hyperaktivity). Tréningy zvyšujú schopnosť detí sústrediť sa a udržať pozornosť (→ lepšie študijné výsledky). Učíme ich správne reagovať, aby boli schopné riešiť problémové situácie v každodennom živote. Budujeme v nich slušnosť, úctu, sebadisciplínu a v neposlednom rade si osvoja základy sebaobrany.


Skupinové tréningy
Skupinový tréning pre deti prebieha pod vedením kvalifikovaného inštruktora s maximálnym počtom 12 detí.
Tréningy sú určené pre vekové skupiny od 9 do 14 rokov. Do skupiny je možné sa pridať na základe voľných miest.
Individuálne tréningy
Individuálny (súkromný) tréning pre deti prebieha spôsobom jeden inštruktor a jeden cvičenec.
Individuálne tréningy sú určené pre jednotlivcov, ktorí nemôžu, alebo nechcú navštevovať skupinový kurz. Je vhodný najmä pre detí s problematickým správaním, hamblivých, alebo ktorých rodičia sú pracovne veľmi vyťažený.

Výhody individuálnych tréningov:
  • inštruktor sa Vášmu dieťaťu venuje na 100% počas celého tréningu
  • inštruktor individuálne prispôsobuje obsah a náročnosť tréningu
  • časy tréningov sú prispôsobené podľa vašich požiadaviek (vrátane víkendov)
  • tréningy je možné si dohodnúť okrem slovenčiny aj v angličtine a maďarčine